مرکز موضوعی

  • معرفی روتر 4G چند SSID

    تا زمانی که روتر 4G شما از چندین عملکرد SSID پشتیبانی می کند، می توانید یک روتر بی سیم را به دو، چهار یا چند روتر بی سیم تبدیل کنید و می توانید کاربرد جادویی "یک به چند" را تجربه کنید.1. چند SSID چیست به بیان ساده، تابع چند SSID این است که چند ...
    ادامه مطلب
  • عوامل احتمالی برای نرخ پایین مذاکره بی سیم روترهای 4G

    عوامل احتمالی برای نرخ پایین مذاکره بی سیم روتر 4G پس از اتصال ترمینال بی سیم به سیگنال بی سیم روتر 4G، نرخ بی سیم نمایش داده شده در ترمینال کمتر است، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.مشکل ممکن است به عوامل زیر مربوط باشد: 1. بالاترین میزان ...
    ادامه مطلب