صلاحیت

افتخار سازمانی

واحد عضو انجمن صنعت نرم افزار شنژن

واحد عضو سطح 5A صنعت کامپیوتر شنژن

گواهی محصول نرم افزاری

واحد عضو انجمن اینترنت اشیاء گوانگدونگ

واحد عضو انجمن صنعت حمل و نقل هوشمند شنژن

先进证书)

شرکت پیشرفته شنژن در تولید ایمنی

صلاحیت

ISO9001:2015

گواهی CCC

گواهی ثبت علامت تجاری

گواهینامه ROHS

گواهی بازرسی محصول

نرم افزار